» Satın alma kuralları

Gizlilik Sözleşmesi ve Satın Alma Kuralları
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1: KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1: SATICI BİLGİLERİ
Ünvan : 
Email  : 

Adres:

Telefon : 

Site: 

MADDE 2.2: ALICI BİLGİLERİ
 
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 2.3: TESLİMAT BİLGİLERİ

Siparişi onaylanan ürünler 2 ile 7 iş günü arasında adresinize teslim edilir.

MADDE 3: GENEL HÜKÜMLER
3.1. SATICI, SİTE’de oluşabilecek tipografik, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. SATICI, fiyatı ve miktarı hatalı gösterilen siparişleri önceden haber vermeksizin tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

3.2. ALICI, SİTE’den alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını veya başkaca ticari bir amaç taşımadığını kabul etmiş olur.

3.3. ALICI, bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin ve hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere yukarıdaki 2. Maddede sayılan tüm ön bilgileri ve ilgili Bilgilendirme Formunu doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve kabul edip onayladığını teyit etmiş olur.

3.4.Ürün veya hizmet bedeli herhangi bir nedenle ödenmez veya sonradan banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslim edilmesi ve hizmetin yerine getirilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. SATICI’nın bu durumda oluşacak hakları saklıdır.

3.5.ALICI, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 7 (yedi) gün içinde ödemeyi tamamen SATICI’nın ilgili banka hesabına gerçekleştirmediği durumda SATICI'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

3.6.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Hizmet satışı durumunda, hizmet sağlanmış ise, ALICI, aynı miktardaki tutarı SATICI’ya 3 (üç) gün içerisinde ödemekle zorunludur. Söz konusu hizmet sağlanmamış ise, ALICI, hizmetten yararlanamayacaktır.

3.7.ALICI, Sözleşme konusu malları teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı malları taşıyıcı kargo şirketi veya sevkiyatçıdan gerekli tutanağı tutturduktan sonra teslim almayacaktır.

3.8.SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

3.9- İşbu Sözleşme, ALICI tarafından alışverişi sonlandırma sırasında “Bu Bilgilendirme Formunu ve Satış Sözleşmesini Okudum. Kabul Ediyorum” kutucuğunun seçilerek “Tamam” tuşunun tıklanıp onaylanması ile geçerlilik kazanır.

3.10 ALICI’nın kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda SİTE’den seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki Sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankasının gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3.11 SİTE’de SATICI tarafından, edinimi ve kullanımı şarta bağlı olan veya olmayan hediye çeki, bedava kargo, anında yüzdesel indirim, bir sonraki alışverişte yüzdesel indirim ve benzeri şekillerde ALICI’ya ve/veya ALICI’nın üyesi olduğu Network’lere kozbilshop.com içinde faydalanacakları özel faydalar ve/veya değer haklarını (hepsi beraber “kozbilshop.com Ödülleri” veya “Ödüller”) alışverişlerinde kullanabilmesi için verilebilir. kozbilshop.com Ödüllerinin ALICI için geçerli olan kullanım şartları “Ödül Kullanım Şartları’nda” belirtildiği gibidir. Bu Sözleşme kapsamında yapacağı alışverişlerde ALICI kozbilshop.com Ödüllerini kullanmadan önce söz konusu “Ödül Kullanım Şartlarını” eksiksiz okuduğunu, ve kabul ettiğini beyan eder. ALICI’nın Ödülleri edinme ve edinilmiş Ödülleri kullanmak için kozbilshop.com’daki Bilgilendirme Formunu, bu Satış Sözleşmesi ve Kullanım Sözleşmesini ve kozbilshop.com Ödül Kullanım Şartlarını ve kozbilshop.com’da belirtilebilecek diğer şartları kabul etmiş ve onaylamış olması şartı aranır.

MADDE – 4: CAYMA HAKKI
Cayma hakkı konusunda, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ALICI ürününü ambalajını açmadan, tahrip etmeden, bozmadan, ürünü kullanmadan kendisine teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde teslim aldığı şekli ile iade edebilir. ALICI, ürünü, bu madde kapsamında talep edilen bilgi ve belgelere ek olarak, ürün faturası ve sipariş numarasını da içeren bir dilekçe veya iade formu ile iade talebinde bulunabilir. ALICI bu işlemi sürekli veri taşıyıcısı (bu kapsamda SİTE) üzerinden de yapabilir.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri, ALICI, teslim aldığı taşıyıcı kargo firma yetkilisi önünde açıp kontrol eder. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa, ALICI, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almaz. (Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.) Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş ve sair şekildeki ürünlerin iadesi SATICI tarafından kabul edilmez. Söz konusu belgelerin tamamının eksiksiz ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Hizmet satışı olması durumunda, bu madde konusu cayma süre Sözleşmenin bu Sözleşmede belirtilen şekilde onaylandığı tarihte başlar. Ek olarak, Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 (yedi) günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, ALICI ancak ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için, bu maddede belirtilen süre içerisinde ALICI’nın SATICI'ya bu maddede belirtilen şekilde yazılı bildirimde bulunması ve fatura aslını (1.nüshasını) iade etmesi ve ilgili fatura nüshasının arkasına 
a. açık adresini, 
b. adını soyadını, telefonunu, cep telefonunu, e-postasını, 
c. İade edeceği ürün veya hizmetin açık adını, KDV hariç tutarını, adetini, KDV tutarını, KDV dahil tutarını, 
d. iade nedenini ve e.imza tarihini belirterek imzalamaları şarttır.

ALICI’nın tüzel kişi olması durumunda, KOZBİL Kozmetik ve Bilgisayar adına ilgili ürünlere dair iade faturası kesmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için, ürünün bu maddede belirtildiği şekilde ALICI tarafından SATICI’ya iadesi, hizmet durumunda ise hizmetten ALICI tarafından faydalanılmamış olunması zorunludur.

Fatura aslı veya 1. nüshası geri verilmez (tüzel kişi durumunda iade faturası) ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler de iade edilemez.

ALICI, ödemesini yaptığı bir siparişini veya siparişinde birden fazla ürün varsa bir kısmını ürün kargo ile gönderilmeden önce iptal edebilir. ALICI, bu işlem için Sitede belirtilen iletişim bilgilerinden SATICI’ya ulaşıp talepte bulunabilir.

MADDE – 5: CAYMA HAKKI OLMAYAN VE/VEYA KULLANILMAYACAK DURUMLAR
Cayma hakkı, aşağıdaki mal ve/veya hizmet satışlarında yoktur ve/veya ALICI aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz,

a) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, SATICI’nın düzenli teslimatları çerçevesinde ALICI’nın meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin,

b) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda ve belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde Sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğünün altına girilmesine ilişkin,

c) Artırma veya eksiltmelerle yapılan ürün ve hizmet satışlarına ilişkin,

ç ) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetlere ilişkin,

d) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin,

e) ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin, (örneğin, sipariş sırasında seçilecek parmak ölçüsüne göre ayarlanacağı için tüm yüzükler, isteğe özel taşına yazı yazılan ürünler, altın kısımların üzerine ya da içine yazı yazılan ürünler, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.)

f) ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin,

g) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin,

ğ) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin,

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin,

Özellikle şu ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün hiç kullanılmamış olması şartına bağlıdır. a. Her türlü yazılım ve programlar, b. DVD, VCD, CD ve kasetler, c. İçinde sarf malzemesi bulunan ürünler

MADDE - 6: SİPARİŞ İPTALİ

Sipariş iptalleriniz için, sipariş verdiğiniz aynı gün içerisinde info@kozbilshop.com e-posta hesabına iptal için yazmanız veya  90 (530) 384 0363 nolu telefonumuzu aramanız gerekmektedir. Teslim için kargoya verilmiş siparişlerin iptali yapılamamaktadır.

ALICI, 
a) SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgilerine, 
b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel niteliklerine, 
c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatına, 
ç) Teslim masraflarına, 
d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgilerine, 
e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağına,
 f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle ALICI’ya yüklenebilecek ilave maliyetine, 
g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresine, 
ğ) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde, söz konusu Sözleşmenin asgari süresine, 
h) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartlarına,
 ı) ALICI’nın şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, ilgili Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine; ilişkin bilgileri eksiksiz ve bu Sözleşme kabulü öncesinde edindiğini, herhangi bir sorusu olmadığını, bu ön bilgilerin tamamını içeren Bilgilendirme Formuna sürekli veri taşıyıcı (bu kapsamda SİTE) vasıtasıyla ulaştığını, söz konusu Bilgilendirme Formunu dikkatlice okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve bu ön bilgileri elektronik ortamda açıkça kabul ve teyit ettiğini ve sonrasında ilgili mal ve/veya hizmetleri sipariş ettiğini, bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

SİTE’de yer alan ürünlerin ve hizmetlerin adı, fiyatı, kapsamı, özellikleri ve diğer yukarıda sayılan ön bilgiler ve Bilgilendirme Formu ile SİTE’de belirtilen Kullanıcı Sözleşmesi, Ödül Kullanım Şartları ve diğer şartlar ve SATICI’nın satış faturası ile taşıyıcı kargo teslim evrakları bu Satış Sözleşmesinin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE – 7: GARANTİ KOŞULLARI
Ürünlerin ve hizmetlerin garanti koşulları üretici, sağlayıcı ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenmektedir. SATICI, varsa garanti koşullarını ürün ve hizmet bilgilendirme sayfasında bildirmekle sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Ürünler ve hizmetler ile ilgili garanti şartlarında üretici ve/veya ithalatçı firmanın koşulları geçerlidir. Garanti hakkının kullanılması için fatura aslının garanti belgesi ile birlikte saklanması ve birlikte ibraz etmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda garanti hakkının verilmesi için ilgili ürünün kutusundan çıkartılmadan veya ambalajının bozulmadan (örneğin TV’lerde) ilgili firmanın servis veya müşteri hizmetlerini ALICI’nın ilgili adresine gelip gerekli kurulumu yapması için önceden aranması gerekebilir. Aksi takdirde ALICI garanti hakkından faydalanamayabilir.

MADDE - 8: YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE - 9: DİĞER ŞARTLAR
a. Kupon Satışları

SATICI; zaman zaman, diğer üçüncü ve bağımsız satıcı ve hizmet sağlayıcılar (“İşletme”) adına temel özellikleri, satış ve kullanım şartları SİTE’de belirtilen şekilde faydalanma ve kullanma hakları (“Kupon”) satmaktadır. SATICI'nın ALICI’ya verdiği hizmet, kuponların ALICI tarafından satın alınması ve söz konusu şartlar dahilinde kullanılması ile sınırlıdır. İşletmelerden randevu alınması veya rezervasyon yaptırılması gerektiğinde, randevu ve rezervasyon, kuponun alınmasının ardından ALICI ile İşletme arasında gerçekleştirilecektir. ALICI, SATICI'dan satın aldığı kuponu tek seferde kullanacaktır. Kuponlar bu Sözleşmedeki cayma haklarının ilgili hükümlerine tabiidir. Ancak, kuponun İşletmede mala ya da hizmete dönüştürülmesinden sonra Sözleşmeden cayma mümkün olmayacaktır. Kupon satışlarında, ALICI, SATICI’nın hiçbir şekilde ürünün satıcısı veya hizmetin sağlayıcısı olmadığını, aksine sadece ürünün satıcısı veya hizmetin sağlayıcısı ile ALICI arasında aracı olduğunu da kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. SATICI, İşletme ve İşletmenin sattığı ürün veya hizmetlerle ilgili açık veya kapalı herhangi bir garanti veya taahhüt vermemektedir. Kupon satışlarında, SATICI doğrudan ürünü satan veya hizmeti sunan kuruluş değildir. SATICI, yalnızca İşletme ile ALICI arasında aracılık yapmaktadır. SATICI, İşletme tarafından ALICI'ya verilen ürünün veya sunulan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması dolayısıyla sorumlu değildir. ALICI, bu türlü talepleri sadece İşletmeye karşı ileri süreceğini, SATICI'ya karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI'nın, SATICI'dan satın aldığı kuponlar, İşletme veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka indirim, promosyon ve kampanyalarla birleştirilemez. Kuponlar stoklarla sınırlıdır. Kuponlar paraya çevrilemez. Kuponlar üçüncü kişilere devir veya temlik olamaz.

ALICI’ya kupon satışı yapıldığında ilgili kodlar e-posta ve/veya cep telefonuna SMS ile gönderilecektir. SATICI, ALICI’ya göndereceği SMS’leri veya iletişim hizmet bedellerini ek olarak ücretlendirebilir. Bu madde konusu SMS’ler ALICI’nın kendi GSM operatörü tarafından ve kendi tarifesi üzerinden de ücretlendirilebilir. ALICI, söz konusu kodu, hizmeti aldığı yere veya alışveriş kuponu, indirim hakkı ve benzeri hakları kullanacağı yerde yanında bulundurmak ve İşletmeye geçerli kimliğiyle birlikte eksiksiz göstermekle yükümlüdür. Kodların kaybolması, çalınması ve benzeri durumlarda ALICI tek başına sorumludur. Kuponun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE’de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan kuponlar geçerliliğini yitirecektir. ALICI, süresinde kullanılmayan kuponlar nedeniyle iade ve değiştirme dahil herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kuponların başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemeyeceğini, ve diğer ürün veya hizmet değişimlerinde kullanılamayacağını ALICI kabul eder. Ek olarak, kupon ürün bedelinden fazla ise nakit iade yapılamaz, kalan bakiye kısım için başka kupon verilmez. Kuponlar nakit para olarak kullanılamaz, para üzeri talep edilemez. İndirim sürelerinde, kuponlar indirim uygulanmamış fiyat, diğer bir değişle indirimsiz etiket fiyatı baz alınarak, kullanılabilir. Kuponların kullanımları SİTE’de belirtilen şartlar dahilinde ek olarak sınırlandırılabilir. Kuponlarla “gift cardlar” veya üzerinde benzeri değer bulunduran ve hak taşıyan ek kartlar satın alınamaz. Satın alınmış olan ürünlere dair iade ve garanti şartları İşletme tarafından belirlendiği gibidir. Kuponların çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması ya da manipüle edilmesi yasaktır. Kuponlar sınırlı sayıda üretildiğinden, tüm kuponların stoklarla sınırlı olduğunu ALICI kabul eder. Şayet farklı bir husus belirtilmemişse, her bir kupon yalnızca bir kere kullanılabilir. Kuponlar İşletmede ancak geçerlilik süreleri içerisinde hizmete ya da mala dönüştürülebilir. Söz konusu süre dahilinde İşletmede hizmete ya da mala dönüştürülmemiş olan kupon hakkında geçerlilik süresi dolduktan sonra ALICI ücret iadesi de dahil olmak üzere herhangi bir hak talep edemez. Kupon satışlarında, SATICI’nın aracı olmasından dolayı, SATICI’nın doğrudan ALICI’ya fatura veya fiş kesmediği durumlarda, İşletmenin kendisi ürünün teslimi veya hizmetin sağlanmasını takiben doğrudan ALICI’ya ilgili faturayı veya fişi kesebilir ve ürünün veya hizmetin sağlandığı mekanda ALICI’ya ilgili faturayı veya fişi teslim edebilir.

b. İletişim

Bu Sözleşme kapsamındaki iletişim e-posta yolu ile de yapılabilir. SATICI’nın yukarıda belirttiği e-posta ile ALICI’nın üyelik kaydını yaparken belirttiği e-posta geçerli olacaktır.

ALICI, Sözleşmeye konu satış ile ilgili tüm talep ve şikayetlerini, SATICI’nın Sitede belirtilen iletişim bilgilerine yapabilir.

c. ALICI’nın temerrüdü

ALICI, satış bedelini herhangi bir şekilde ödemekte temerrüde düşerse, gecikilen her gün için, Sözleşmede yıllık faiz oranı belirtilmiş ise, bunun %30 (yüzde otuz) fazlası oranında, belirtilmemişse aylık %4 (yüzde dört) oranında temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca ALICI'nın temerrüdü halinde SATICI, hiçbir ihtar ve kanuni merasime gerek kalmaksızın Sözleşmeden dönme/fesih her türlü zararını ALICI'dan tazmin ettirme hakkına sahiptir.

ç. Kişisel bilgiler

ALICI, SİTE’de üye olmak veya alışveriş yapmakla kişisel bilgilerini (e-posta ve SMS kanalları dahil olmak üzere) iletişim kurabilmek ve satış ve pazarlama amaçlı bilgilerin iletmesi amacıyla SATICI’nın kullanmasına izin verdiğini kabul eder.

d. Teslimat

Sözleşme konusu ürün veya hizmet ALICI’nın siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren ALICI'ya veya gösterdiği adresteki kişiye en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilir. SATICI, ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 (on) gün uzatabilir. Kuponların satışı ve teslimatı ile ilgili kupon satış ve teslimat hükümleri geçerlidir.

e. Diğer

SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü 30 (otuz) günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 (on) gün uzatabilir. Bu süre sonunda da teslim edemiyorsa bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Ürünlerin ve hizmetlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları gibi hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi SATICI’nın siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar ALICI’nın kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren veya hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen değişimler (artış ve azalmalar) nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu uygulama kapsamında değildir.

SATICI , sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 (on) gün içinde ALICI’ya iade eder.

ALICI bu Sözleşmeden, SİTE’deki kurallardan ve Kullanıcı Sözleşmesinden ve Ödül Kullanım Şartlarından doğabilecek itilaflarda SATICI’nın defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten SATICI kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI ürün ve hizmetleri sadece Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde sağlamaktadır.

Bu Sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.

Adres değişikliği diğer tarafa en az 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

ALICI, ürün ve hizmet teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve teslime dair evraklarla, Bilgilendirme Formunu, bu Satış Sözleşmesi ile Kullanıcı Sözleşmesini ayrıca imzalamak zorunda olduğunu ve imza atmadığı takdirde ürünün kendisine teslim edilmeyebileceğini ve hizmetin kendilerine sağlanamayacağını kabul ve beyan eder.

Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor (veya hizmet başka bir şahısa sağlanıyor) ise ürünü teslim alan (veya hizmet sağlanan) kişi, kozbilshop.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin (hizmeti kendisine sağlayan kişinin) ürünü kendisine gönderen (veya hizmeti kendisine sağlatan) kişiyi tanıdığına ve gerekli onay ve yetkilendirmenin Kullanıcı tarafından verildiğine dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, söz konusu belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini (veya hizmetin sağlanamayacağını) ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını

Bu Satış Sözleşmesi ile kozbilshop.com’daki Ödül Kullanım Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi arasında fark olması durumunda, sırasıyla, bu Satış Sözleşmesi ve Kullanım Sözleşmesi ve Ödül Kullanım Şartları üstün kabul olunur ve geçerlidir.

ALICI’nın tüzel kişilik olması durumunda, başka bir deyişle alışverişin tüzel kişiliğe teslim edilip, ilgili faturanın tüzel kişiye kesilmesi durumunda, ALICI, Üyeliği gerçekleştiren gerçek kişi kozbilshop.com Üyesinin ilgili tüzel kişilik adına alım satım yapma, ödeme, mal ve hizmet kabul etme, iade kabul etme, değişim gerçekleştirme, ahzu kabza yetkisi dahil olmak ve fakat bunlarla kısıtlı kalmamak üzere bu Satış Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi, Ödül Kullanım Şartlarını kabul ve beyan etmeye ve ilgili şart ve yükümlülükleri yerine getirmeye yetkili ve mezun olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda SATICI'nın herhangi bir sorumluluğu ve kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

ALICI, satışla ilgili olarak, ön bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesini ve Bilgilendirme Formu ile bu Satış Sözleşmesi hükümlerini okuyarak ve inceleyerek ve kabul ederek onay vermiştir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI bu Satış Sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

TARİH: Alıcının alışverişi yaptığı tarih.

.

Sepet Bilgileri :
{%SEPET_BILGILERI%}

Satıcı (Ünvan-Ad-Soyad):
Alıcı :
{%ALICI_ADI%} {%ALICI_SOYADI%}
{%ALICI_ADRESI%}
 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.kozbilshop.com 'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır